Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Uni3 by Geely
Uni3 by Geely
Uni3 by Geely
Uni3 by Geely
Logo

Uni3 by Geely

  • Sektor: Bygg, Mark, Teknik

  • Projekttyp: Kontor, Hotell, Restaurang, Mötesplats

  • Status: Pågående

  • Byggstart: 2018

  • Färdigställande: 2024

  • Plats: Lindholmen

  • Kund: Geely

  • Webbplats: www.uni3bygeely.com

BRA Bygg har tecknat avtal för ett av de största byggprojekten i sitt slag i Göteborgsregionen någonsin – byggnationen av Uni3 by Geely i Göteborg.

Uni3 by Geely är ett 105 000 kvadratmeter stort campus på Lindholmen, och huserar i dagsläget flera Geelybolag, som CEVT, Geely Design och Lynk & Co.

Under byggtiden kommer 300-400 personer arbeta heltid med projektet. Första delen av etableringen räknas vara färdig 2020 och pågå ytterligare något år längre.

BRA Teknik är, på uppdrag av BRA Bygg, huvudkonstruktör och ansvarar för dimensionering samt framtagande av handlingar för bland annat grundläggning, stålstomme och platsgjutna konstruktioner.

Fastigheten kommer att inrymma arbetsplatser för 3500 personer som kommer att arbeta med innovationer inom automotive – som en del av det västsvenska fordonsklustret. Lokaliseringen är noggrant vald med tanke på Lindholmen Science Park höga koncentration av kompetens på området.

Intresserad? Kontakta oss