Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Centrala Göteborg

Nya Kasernen

Logo of business

Nya Kasernen i centrala Göteborg

  • Sektor: Bygg

  • Projekttyp: Kontorslokaler

  • Status: Pågående

  • Byggstart: Pågående

  • Färdigställande: 2023

  • Plats: Centrala Göteborg

  • Kund: Alecta Fastigheter

  • Arkitekt: Gajd Arkitekter

  • Foto: Gajd Arkitekter

Nu pågår BRA Bygg AB:s ombyggnadsprojektet Nya Kasernen på Hvitfeldtsplatsen, mitt i centrala Göteborg i direkt anslutning till nya pendeltågsstationen Haga. Projektet omfattar totalt 45 000 kvadratmeter och kommer vid färdigställande innehålla bland annat fem större kontorsvåningar, restauranglägen och takterrasser för hyresgästerna.

En total ombyggnation invändigt och en förändrad fasadbild med fokus på ljusinsläpp – så ser planerna ut för Nya Kasernen. Med start under våren 2021 kommer BRA Bygg arbeta på en totaltentreprenadbasis med det cirka 45 000 kvadratmeter stora ombyggnadsprojektet på Hvitfeldtsplatsen i centrala Göteborg.

In- och utvändigt kommer byggnaden genomgå stora förändringar med en rivning ända ned till befintlig stomme. Under återuppbyggnaden formas nya, luftiga lokaler, glastak över ljusgårdar samt takterrasser för kommande hyresgäster. På entréplan byggs även lokaler för framtida restauranger. I och med de stora ljusinsläppen kommer fasaden också få sig ett nytt utseende med en kombination av tegeldetaljer, glaspartier och burspråk.

Projektet genomförs i nära samverkan mellan BRA Bygg, Alecta Fastigheter och Protek projektledning. Arkitekten för ombyggnaden är Göteborgsbaserade Gajd Arkitekter, som tidigare har arbetat med ombyggnaden av Göteborgs rådhus och Röhsska museet.

Nya Kasernen kommer byggas om enligt certifieringssystemet BREEAM-SE och betygsnivån Excellent, vilket är den näst högsta nivån inom systemet. Detta sätter exempelvis krav på energianvändning, val av byggnadsmaterial samt BRA Byggs hantering av material under projektets produktionstid.

Projekteringen påbörjades i början av 2021 och kommer fortlöpa under våren. Ombyggnationen inleds med en cirka sex månader lång rivning till den befintliga stommen innan BRA Bygg påbörjar den faktiska återuppbyggnaden.

Foto: Gajd Arkitekter.

Intresserad? Kontakta oss