Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business

Färjenäsparken

Logo of business

Färjenäspark

  • Sektor: Mark

  • Projekttyp: Parkområde

  • Status: Färdigställt

  • Byggstart: Våren 2021

  • Färdigställande: 2021

  • Kund: Göteborgs stad

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen park som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Under 2021 påbörjade BRA Mark arbetet med vidareutvecklingen av parken – med målet att förvandla den till en ny mötesplats för Göteborg. 

Tidigt under 2021 påbörjade BRA Mark arbetet vid Färjenäsparken. Där ska den äldre parkytan utvecklas med bland annat nya motionsspår, grönområden och sittmöjligheter. Beställare för projektet är Göteborgs stad. 

Grönare maskiner i drift
Elektriska arbetsmaskiner testas för första gången i olika bygg- och anläggningsarbeten i Göteborg. Just nu används de utsläppsfria och tystare maskinerna av park- och naturförvaltningen i de arbeten som görs i Färjenäsparken. Här ska det skapas en riktig stadspark alldeles vid Göta älv.

- Göteborgs Stad vill i tätt samarbete med branschen driva på elektrifieringen av bygg- och anläggningsmaskiner, inte minst i våra egna entreprenader. Det är en viktig pusselbit för att nå våra mål om hälsosamma livsmiljöer och minskat klimatavtryck, säger Peter Lindgren, verksamhetsutvecklare elektrifierade transporter på trafikkontoret.

Intresserad? Kontakta oss