Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Halland

Berte Qvarn

Logo of business

Berte Qvarn

  • Sektor: Mark

  • Projekttyp: Fiskväg

  • Status: Färdigställt

  • Plats: Halland

Nu påbörjar BRA Mark, tillsammans med företagen Sea2Source och Flödesoptimering FOAB Sverige AB, projektet vid anrika Berte Qvarn i Slöinge.

I Halländska Slöinge, strax söder om Falkenberg, ligger det gamla familjeföretaget Berte Qvarn, startat av familjen Stenström. Där har de sedan 450 år tillbaka arbetat med mjölproduktion – och vattenkraften från Suseån har sedan starten varit en viktig del av driften. I takt med att de nu uppdaterar verksamheten med bland annat en ny och större kvarn ses också vattenkraftverket över.

BRA Mark har i uppdrag att tillsammans med företagen Sea2Source och Flödesoptimering FOAB Sverige AB skapa en 90 meter lång fiskväg för att gynna den lekvandrande fisken i ån. Tidigare har området haft en laxtrappa men i och med den nya fiskvägen och dess stabila och effektiva vattenflöde kommer alla sorters fiskar kunna vandra upp och ned i leden.

Den nya passagen blir bland annat en bidragande del till att den biologiska mångfalden gynnas. Detta då fiskvägen vid färdigställandet kommer kunna skapa samma möjligheter för fiskvandring som i naturliga vattendrag. Den 90 meter långa genomfarten leds runt vattenkraftverket för att fiskarna tryggt ska kunna ta sig förbi området. Större stenar kommer också placeras genomgående i leden för att ge tillfälle för vilopauser.

Projektet inleds omgående med förarbete under försommaren 2021 för att sedan övergå till gjutning av muren under sommaren. Under hösten 2021 förväntas det färdigställda projektet kunna överlämnas till beställaren.

Intresserad? Kontakta oss