Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Indigo
Indigo
Indigo
Logo

Indigo Hovås

  • Sektor: Bygg, Mark

  • Projekttyp: Skola, gym, idrottshall, padel

  • Status: Färdigställt

  • Byggstart: 2020

  • Färdigställande: 2022

  • Plats: Nya Hovås

  • Kund: Next step Group

  • Arkitekt: White Arkitektbyrå

  • Foto: White Arkitekter

BRA Bygg AB och BRA Mark AB har uppfört Indigo – en fastighet på 5500 kvadratmeter som innefattar en skola, gymlokaler, en idrottshall samt padelbanor.

Med en vision om en ”småskalig blandstad i världsklass” växer Nya Hovås fram, beläget vid havet söder om Göteborg. På plats finns redan 900 bostäder tillsammans med restauranger, butiker, kontor, mötesplatser och andra serviceinrättningar.

BRA Bygg har på en totalentreprenadbasis fått i uppdrag att bygga den nya byggnaden Indigo i Hovås. Projektet, som har en bruttoyta på ungefär 5500 kvadratmeter, ligger i nära anslutning till Hovås nya förskola och kontorshuset Nodi alldeles bredvid väg 158 mot Särö.

Indigo är ett välkommet tillskott i den hälsosatsningen som har skett i Nya Hovås under de senaste åren. Den nya byggnaden rymmer bland annat Noblaskolan, gym- och idrottslokaler samt två padelbanor på totalt 2000 kvadratmeter. Med en entréplan på över sju meter högt i tak och en stor uppglasad fasad säkerställs både utrymme och ljus – fjärran från både traditionella gym och padelhallar.

Arkitekten bakom byggnaden är White Arkitektbyrå, som tidigare bland annat ritat kontorhuset Nodi. BRA påbörjade projektet under 2020 med grundarbete och sprängning.

Projektet färdigställdes 2022.

Intresserad? Kontakta oss