Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Mölndal

Brf Prisma

Logo of business

Brf Prisma

  • Sektor: Mark

  • Projekttyp: Markentreprenad bostäder

  • Status: Pågående

  • Byggstart: 2023

  • Färdigställande: 2024

  • Plats: Mölndal

BRA Mark tar stolt ansvar för markbearbetningen av en yta som sträcker sig över cirka 3160 kvadratmeter inom ramen för detta nyproduktionsprojekt av flerbostadshus. Målet är att omvandla marken på ett sätt som skapar en funktionell och visuellt tilltalande utomhusmiljö för de kommande bostadshusen.

Fokus ligger på att skapa en trivsam utemiljö med rik växtlighet samtidigt som BRA Mark främjar den ekologiska och biologiska mångfalden. Utemiljön ska kännetecknas av hög kvalitet och fungera som en attraktiv plats för de framtida boende.

Genom att integrera grönområden och främja biologisk mångfald i designen strävar man efter att skapa en ekologiskt medveten och hållbar utemiljö som bidrar till en trivsam boendemiljö.

Produktionstiden är ca 9 mån totalt.

Intresserad? Kontakta oss