Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Härryda

Logistikposition Landvetter

Logo of business

Logistikposition Landvetter

  • Sektor: Bygg, Mark, Teknik

  • Projekttyp: Logistik

  • Status: Pågående

  • Plats: Härryda

  • Kund: Catena

  • Arkitekt: Arkitektbyrån Design

I Härryda vid Landvettermotet öster om Göteborg utvecklar vi Logistikposition Landvetter. Beställare är logistikfastighetsföretaget Catena och markytan omfattar 210 000 kvadratmeter.

Det framväxande logistiknavet har potential att bli ett av landets främsta. Läget är optimalt för omlastning av gods och varor som dels försörjer Göteborgsregionen, dels övriga Norden med nära access till både flygplats och hamn.

BRA Mark AB är markentreprenör och ansvarar för mark- och anläggningsarbeten i området.

Området består idag av två logistikfastigheter. En logistikanläggning på 42 250 kvadratmeter med Menigo som hyresgäst. Den andra med en yta om ca 9 000 kvadratmeter med MM Sports som hyresgäst.

Båda fastigheterna har en tydlig miljöprofil med målet att miljöcertifiera enligt BREEAM Excellent, vilket är standardens näst högsta betygsnivå. För att minska CO2-påverkan byggs båda stommarna i limträ.

Läs mer: 
https://bragroup.se/nyheter/bra-bygg-ab-bygger-logistikanlaggning-i-landvetter
https://bragroup.se/nyheter/bra-bygg-ab-bygger-nasta-etapp-pa-logistikposition-landvetter

Intresserad? Kontakta oss