Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Om BRA

Värderingar & Policys

Logo of business

Värderingar & Policys

Fortlöpande arbete och utveckling av vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö pågår ständigt. Allt agerande inom BRA styrs av våra kärnvärden och syftar till att både kortsiktigt och långsiktigt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Code of Conduct
Med våra värderingar som grund skapar vi förutsättningar för ett värdeskapande samspel med våra kunder och leverantörer. Vår Code of Conduct styr hur vi hanterar vårt affärsmannaskap i den dagliga produktionen så att vi uppträder professionellt, ärligt, entusiastiskt och kreativt.

Miljöpolicy
BRA skall kännas som det riktiga valet av miljöpartner, vi ska driva och utveckla hållbara lösningar som står över tid och tillsammans skall vi verka för att våra kunder erbjuds hållbara och miljöanpassade produkter och tjänster av rätt kvalitet. BRA ska ligga i framkant av utvecklingen och på så vis bidra till ett ur miljösynpunkt uthålligt samhälle. Genom att integrera hållbart miljötänkande i våra medarbetare ska vår verksamhet skapa en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Vi ska inte följa utvecklingen, vi ska leda den.
BRA är certifierade i enlighet med ISO 14001:2015. Läs mer om vår hållbarhetsvision.

Kvalitetspolicy
Genom att alltid sätta kunden i fokus skall BRA bibehålla och förstärka förtroendet hos kunden och arbeta för att uppfylla den unika kundens önskningar, kvalitetsmål och förväntningar. Vi skall vara lyhörda, tillmötesgående och säkerställa vad varje unik kund finner viktigt i projektet.
BRA är certifierade enligt ISO 9001:2015.

Arbetsmiljöpolicy
BRA är ett företag som sätter sina medarbetare i focus, vi skall tillsammans arbeta för att skapa en trygg, säker och rolig arbetsplats där alla känner delaktighet i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Det är allas personliga ansvar att skapa en vardag där vi kan utvecklas som individer genom engagemang och omsorg om varandra, vi skall må bra på vår arbetsplats och ta hänsyn till varandra är ett ledord i vardagen.
Med hjälp av BMG Trada Certifiering är BRA-koncernen certifierade i enlighet med ISO 45001:2018.

Etikpolicy
BRA är ett företag som på ett betydande sätt bidrar till att bygga samhället, detta är vi otroligt stolta över. Både i samhället generellt och när vi utför vara uppdrag kan det uppstå diverse utmaningar och dilemman, situationer som är i gränslandet mellan lagligt och olagligt, etiska och moraliska eller säkerhetsregler. BRA har tagit fram en Code of Conduct för att belysa på vilket sätt vi hanterar vårt affärsmannaskap i den dagliga produktionen. Våra kunder skall alltid känna sig säkra med att dessa frågor hanteras med största respekt och att BRA bedriver sin verksamhet på ett etiskt och juridiskt betryggande sätt. I vår organisation ges chefer en stor handlingsfrihet inom koncernens värderingar och regelverk och vi skall alltid vara öppna för dialog och diskussion om vad som är rätt och fel. Vi skall tillsammans alltid ha fokus på att göra de rätta och kloka valen och om vi tvekar skall vi söka råd. Våra etiska riktlinjer måste följa med i utvecklingen och i det som av omvärlden förväntas av oss.

Visselblåsning
Ett öppet företagsklimat skapar utrymme för dialog och diskussion om vad som är rätt och fel. För oss är det viktigt att vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och betryggande sätt. Om något går till på fel sätt eller inte är i linje med våra värderingar kan man anonymt rapportera detta enligt vår visselblåsarpolicy.

Personuppgiftspolicy
Säkerheten kring dina personuppgifter och din personliga integritet är viktig för oss på BRA. Vi strävar efter att skydda personuppgifter på bästa sätt. Vår personuppgiftspolicy förklarar hur dina personuppgifter samlas in och används i samband med din anställning hos BRA med dotterbolag. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Läs mer om vår policy för din integritet.

Intresserad? Kontakta oss