Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Nya Hovås
Nya Hovås
Nya Hovås
Logo

Nya Hovås

  • Sektor: Mark

  • Status: Färdigställt

  • Plats: Nya Hovås

  • Kund: Next Step Group

  • Arkitekt: White Arkitekter

Billström Riemer Andersson Mark AB har haft ett större engagemang och åtagande kring utvecklingen av Nya Hovås i Göteborg.

Vi har ansvarat för diverse mark- och anläggningsarbeten i området, däribland stensättning runt Primohuset och Spektrum galleria. Vi har även utfört markarbeten kring Kodakhuset (f.d. Origohuset), parkeringshuset, ICA, Indigo och Lomarhuset.

Intresserad? Kontakta oss