Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Vårt erbjudande

BRA Mark

Logo of business

Mark

FLER TJÄNSTER:

  Inom BRA Mark (Billström Riemer Andersson Mark AB) utförs all slags entreprenad inom mark och anläggning. Våra affärsområden är entreprenad, asfalt, finplanering, markarbeten, sten- och murarbeten och markservice inom infrastrukturen Storgöteborg. Vi arbetar mot både återkommande kunder och engångsbeställare – samtliga är lika viktiga för oss.

  Vår målgrupp på BRA Mark finns både inom den offentliga och privata sektorn. Enskilda privatpersoner tillhör inte vår främsta målgrupp, men förekommer. Vårt geografiska arbetsområde är inom Västra Götaland och Hallands län med omnejd. Vill du veta mer om oss? Kontakta oss redan idag. 

  BRA Mark grundades 2014 och sysselsätter i dagsläget cirka 70 personer med en årlig omsättning om cirka 508 miljoner kronor. För oss är gemenskapen och glädjen på jobbet viktig och vi har en stark medarbetartro där vi värdesätter personlighet och engagemang såväl som kompetens – utan rätt personlighet och engagemang kan vi inte bibehålla den goda laganda som vi har idag. Är du redo för nya utmaningar och tror att du skulle passa hos oss på BRA mark? Då vill vi träffa dig – bli en del av BRA Group!

  Markentreprenad

  Vi utför mark- och VA-entreprenader för flera entreprenadbolag, både stora som små och vi arbetar med både totalentreprenader och generalentreprenader. Vi använder oss av modern teknik som säkerställer ett tydliga resultat och arbetar dagligen tätt tillsammans med projektledare för bästa resultat.

  Asfalt

  Vi på BRA Mark kan med stolthet säga att vi har en stor erfarenhet av asfalt. I både tidigare, och pågående, projekt har vi arbetat md större asfaltsytor i Storgöteborg där mycket tung trafik åker dagligen.  

  Finplanering

  Vi utför allt inom finplanering såsom:

  - Sten- och murarbeten, såsom råkantsten, klassisk gatsten, blockmurar m.m.
  - Trappor
  - Plattläggning
  - Grus- och singelgångar
  - Planering för gräsmattor, både för grässådd och färdiggräs
  - Park- och trädgårdsplanering

  Markservice och infrastruktur hos BRA Mark

  Vi utför byggnation av allt i från busskurer till p-automater och cykelställ.

  Sten- och murarbeten

  Vi utför sten- och murarbeten såsom råkantsten, klassisk gatsten, blockmurar m.m.

  Intresserad? Kontakta oss