Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Bergsjön

Kulturhus Bergsjön

Logo of business

Kulturhus Bergsjön

  • Sektor: Teknik

  • Status: Färdigställt

  • Plats: Bergsjön

  • Arkitekt: Sweco Architects

  • Foto: Sweco Architects

Göteborgs Stads nya kulturhus i Bergsjön – Det vinnande bidraget ”Kulturkorgen” ritades av Sweco Architects och blir en ny mötespunkt på Rymdtorget – Bergsjön.

Byggnaden, som har ett markavtryck på ca 1800 m2, innehåller bibliotek, café, ”blackbox”, arrangemangssal, musikstudio och ateljéer. Höga krav ställdes bland annat på akustik mellan de olika verksamheterna.

Karakteristiskt för byggnaden den innergård, eller atrium, som är placerad mitt i byggnaden och utförs med utomhusgradänger. Det är även efter denna som byggnaden fått sitt namn ”Kulturkorgen”.

BRA Teknik har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad AB att som huvudkonstruktör dimensionera och upprätta konstruktionshandlingar för projektet.

BRA Teknik har ett nära samarbete med beställare och övriga konsulter för att projektet skall uppnå de krav och förväntningar som ställs samtidigt som en kostnadseffektiv stomme erhålls.

Kulturhuset Bergsjön invigdes 17 augusti 2022.

Intresserad? Kontakta oss