Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Vi är Team BRA
Vi är Team BRA
Vi är Team BRA
Vi är Team BRA
Logo

Team BRA

Team BRA grundades 2021 och handlar om hälsa, glädje, motivation och att göra skillnad tillsammans. Genom att delta i aktiviteter, komma med bra idéer på framtida aktiviteter och engagera sig i insamlingen kan vi faktiskt vara med och påverka framtiden för många. På köpet får vi dessutom lära känna varandra ännu bättre och en chans till att knyta kontakter och nätverka företag emellan. Nätverket består idag av ca 42 partnerföretag som alla verkar inom olika branscher.

Läs mer om Team BRA på www.teambra.se

Tillsammans mot cancer
Cancer är något som påverkar oss alla. Kanske är det någon du känner, eller så är du själv utsatt. En av tre personer i Sverige av ett cancerbesked någon gång under sin livstid.

Att kunna bidra till Cancerfondens viktiga arbete ligger Team BRA varmt om hjärtat. Tillsammans ska vi arbeta för att förebygga, genom ett uppmuntra till ett hälsosammare liv, men även samla in pengar till forskning i kampen om cancer.

Under 2021 hade partnernätverket som ambitiöst mål att samla in 500 tusen kronor. Trots ett speciellt år med inställda evenemang lyckades teamet hitta kreativa lösningar och nå ett insamlingssaldo på 1,1 miljoner kronor.

År 2022 donerade Team BRA totalt 1,2 miljoner kronor till Cancerfonden. Tillsammans med resultatet 2021 motsvarar summan ungefär två års forskningsarbete för cancerforskare på Karolinska Institutet.

Donationerna till insamlingen har till viss del bestått av en årlig startsumman varje partnerföretag sponsrar med, men också av interna bidrag under turneringar och evenemang.

Motivera varandra till ett liv i rörelse
Teamsatsningen handlar dock inte bara om att samla in pengar till Cancerfonden, det ska även bidra till en ökad träningsmotivation hos medarbetare. Tre av tio cancerfall motverkas genom en hälsosam livsstil och motion, något som är grunden för många av teamets aktiviteter.

Padel, Stafettvasan, golf, Göteborgsvarvet, segling, eller gästföreläsningar om kosthållning - målet är att arrangera hälsofrämjande aktiviteter med stor variation för att inkludera hela gruppen. Allt styrs av teamets aktivitetsönskningar och medarbetares intressen! Se #teambraförcancerfonden på Instagram.

Aktiviteterna blir en chans för medarbetare att sammansvetsas och skapa en större gemenskap.

Allt nätverkande är positivt
Som partnerföretag i Team BRA finns stora möjligheter att nätverka med några av Västsveriges största företag i byggbranschen.

Träffa andra företag, potentiella kunder och leverantörer, och knyt kontakter som skapar affärsrelationer. Ömsesidigheten gör både beställare och leverantörer till vinnare.

BRAppen
För att nå ut med allt kul som händer har vi skapat en app för Team BRA. Här samlar vi all info om aktiviteter, arbetet med Cancerfonden, trevliga förmåner och massa mer. Appen är ett bra sätt för alla partnerföretag att inkludera sina medarbetare i aktiviteter.

Ladda ner appen för IOS
Lada ner appen för Android

Intresserad? Kontakta oss