Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Vårt erbjudande

BRA Teknik

Logo of business

Teknik

FLER TJÄNSTER:

  BRA Teknik (Billström Riemer Andersson Teknik AB) utför sedan starten 2018 dimensionering av byggnadskonstruktioner och upprättar digitala 3D- och 2D modeller samt konstruktionsritningar. Vi medverkar i förstudier, systemhandlingar och bygghandlingar i både nybyggnad, till- och ombyggnadsprojekt. Vi arbetar med både interna och externa kunder och beställare, så som byggherrar och andra byggbolag i Sverige.

  Byggnadskonstruktion

  Med BRA Tekniks långa erfarenhet i kombination med nyfikenhet på nya konstruktionslösningar tar vi fram kostnadseffektiv grundläggning och bärande stomme för såväl stora som små byggprojekt. Vi erbjuder våra tjänster för de flesta husbyggnadsprojekt med fokus på hög kvalitet och nytta för kunden.

  Ett urval av projekttyper som BRA Teknik har erfarenhet av:

  - Affärslokaler
  - Flerbostadshus
  - Hotell
  - Höghus
  - Idrottshallar
  - Industrihallar
  - Kontorsbyggnader

  Medarbetare

  På BRA Teknik satsar vi på medarbetare med stort personligt engagemang, samarbetsvilja och kompetens. För oss är det viktigt med en hälsosam arbetsplats med lika villkor. Vi är därför medlem i Svenska Teknik & Designföretagen (STD), en bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn.

  I dagsläget har BRA Teknik 19 anställda.

  Är du intresserad av oss är du välkommen att höra av dig till VD Alexander Strand på alexander.strand@bragroup.se

  Intresserad? Kontakta oss