Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Vårt erbjudande

BRA Projektutveckling

Logo of business

Projektutveckling

FLER TJÄNSTER:

  BRA Projektutveckling (Billström Riemer Andersson Projektutveckling AB) har genom sitt utvecklingsbolag förvärvat och byggt både mark och fastigheter i egen regi ofta tillsammans med andra. Detta koncept är något som vi kommer att fortsätta att utveckla tillsammans med våra nya som gamla kunder och partners inom bygg- och fastighetsbranschen.

  Vår målsättning är att ta till vara på möjligheter och lokal drivkraft, och på detta sätt skapa värdetillväxt och stabilitet.

  BRA-koncernens fastighetsutvecklingsdel har som målsättning att kunna erbjuda kunden attraktiva lägen och på ett bra sätt förverkliga kundens ambitioner och förväntningar.

  För mer information, kontakta:

  Jonas Häggson, Projektutvecklare
  031-757 87 22
  jonas.haggson@brabygg.se

  Intresserad? Kontakta oss