Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Kallebäcks Terrasser
Kallebäcks Terrasser
Logo

Entré Kallebäck

  • Sektor: Bygg, Mark, Teknik

  • Projekttyp: Kontorslokaler

  • Status: Färdigställt

  • Byggstart: 2018

  • Färdigställande: 2022

  • Plats: Kallebäck

  • Kund: Wallenstam

BRA Bygg AB har i uppdrag att på totalentreprenadbasis uppfört en kommersiell byggnad på ca 30000 m2 för flexibla arbetsplatser.

Projektet är projekterat för att klara stora spränglaster och projektet sker i nära samverkan med vår beställare Wallenstam. Huset uppförs som första huset i kommersiellt syfte på området Kallebäcks Terasser.

Det är i Kallebäcks Terrasser du ska vara om du vill få flyt i arbetsvardagen. Här har du det mesta runt hörnet och det är smidigt att ta sig både hit och hem med buss, cykel eller bil. Kallebäcks Terrasser ligger i direkt anslutning till E6:an och riksväg 40.

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel. Det nya området kommer att omfatta runt 1 800 lägenheter och ca 20 000 kvadratmeter lokalyta. De första lägenheterna ska stå färdiga till stadens 400-års jubileum 2021.

BRA Teknik
I första skedet är BRA Teknik med och projekterar den 250m långa kommersiella byggnaden närmast E6.

Projektet bedrivs i partneringform och BRA Tekniks beställare är byggherren Wallenstam AB i systemhandlingsskedet och entreprenören BRA Bygg AB i bygghandlingsskedet.

Vi ansvarar för grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering. Vi är även huvudkonstruktör för projektet där beräkning- och dimensioneringskontroller är viktigt. Uppdraget innefattar upprättande av både system- och bygghandlingar.

Utöver detta är BRA Teknik med och samordnar modeller för hela området vilket bland annat omfattar många olika 3d-modeller, drönarscanningar och kartunderlag.

Stomme
Prefabricerade betongytterväggar mot E6 p.g.a. skydd mot olyckslast, i övrigt pelar- balkstomme av betong och stål. Bjälklag av HD/F-plattor med pågjutning.
Grundläggs delvis direkt på berg/packad sprängsten och delvis med stödpålar av betong.

Intresserad? Kontakta oss