Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
En vision för framtiden

BRA Hållbarhetsvision

Logo of business

Hållbarhetsvision

Vi på BRA arbetar alltid med klimat- och hållbarhetsfrågan i fokus och vi erbjuder alltid våra kunder ett stort engagemang, innovativt tänk och lyhördhet för hållbara lösningar i projekten. Utifrån detta kan vi driva och utveckla hållbara lösningar som står över tid och tillsammans skapa projekt med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Målet är att vi positivt ska medverka till en klimatförändrande framtid i byggbranschen. 

BRA:s omställning till förnybart drivmedel
Enligt Naturvårdsverket står Sveriges inrikes transporter för cirka en fjärdedel av landets utsläpp av växthusgaser. Med grund i detta genomförde BRA en omställning till det helt förnybara drivmedlet HVO100 under slutet på 2021. Genom omställningen sänkte vi  vår dieseldrivna fordon- och maskinparks utsläpp från 375 ton Co2 till 37 ton Co2. Utöver detta har vi också tecknat omställningsavtal med 14 av våra största partners – och beräknar en sänkning från 3 588 t co2 till 359 t co2. 

SKF:s nya huvudkontor utsett till årets LEED-byggnad 
Under slutet av 2020 var BRA Byggs projekt för SKF:s nya huvudkontor först ut i Sverige att miljöcertifieras platinum enligt LEED V4. Ett mycket fint samarbete mellan BRA bygg och SKF låg till grund för den höga miljöcertifieringen och en gemensam och tydlig målbild samt ett stort engagemang från alla inblandade gav det önskade resultatet. I slutet av 2021 blev det klart att byggnaden dessutom utses till årets LEED-byggnad i Green Building Awards 2021, ett av Sveriges mest prestiegefyllda utmärkelser inom hållbart samhällsbyggande. 

Nodi vinnare i kategorin Business Building i Dezeen awards 
Med träkänsla rakt igenom och fem iögonfallande våningar som växer i storlek för varje våningsplan så har byggnaden alltsedan uppförandet uppmärksammats både nationellt och internationellt för sin spektakulära arkitektur och innovativa byggteknik. I höstas nominerades byggnaden till Dezeen awards 2021 – en prestigefylld arkitektur- och designtävling med cirka 4 500 andra bidrag. I november utsågs vinnaren och då stod det klart att Nodi kammat hem första plats i kategorin Business Building.  

Intresserad? Kontakta oss