Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Mölndal

GoCo House

Logo of business

GoCo Health innovation city - The House

  • Sektor: Bygg, Mark

  • Projekttyp: Kommersiella fastigheter

  • Status: Pågående

  • Byggstart: 2021

  • Färdigställande: 2023

  • Plats: Mölndal

  • Kund: Next Step Group

  • Arkitekt: Semrén och Månsson

  • Foto: Semrén och Månsson

Under 2021 startade BRA Bygg AB uppförandet av GoCo Health Innovation Citys signaturbyggnad, GoCo The House.

Byggnaden blir totalt 21 000 kvadratmeter och uppförs tätt intill E6:an i södergående riktning i Mölndal. Utvändigt får byggnaden ett särskiljande utseende med fokus på form och design. 

BRA Mark har sedan 2021 arbetat i olika etapper med markarbetet på området. I slutet av 2021 färdigställdes det förberedande markarbetet för grunden och sedan dess har återstående arbete med VA, ytskikt samt återfyllning pågått. Förväntat färdigställande sker under början av 2023.

Intresserad? Kontakta oss