Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
GoCo House
GoCo House
GoCo House
Logo

GoCo Health innovation city - The House

  • Sektor: Bygg, Mark

  • Projekttyp: Kommersiella fastigheter

  • Status: Pågående

  • Byggstart: 2021

  • Färdigställande: 2023

  • Plats: Mölndal

  • Kund: Next Step Group

  • Arkitekt: Semrén och Månsson

  • Foto: Semrén och Månsson

Under 2021 startade BRA Bygg AB uppförandet av GoCo Health Innovation Citys signaturbyggnad, GoCo House.

Byggnaden blir totalt 21 000 kvadratmeter och uppförs tätt intill E6:an i södergående riktning i Mölndal. Utvändigt får byggnaden ett särskiljande utseende med fokus på form och design. 

BRA Mark har sedan 2021 arbetat i olika etapper med markarbetet på området. I slutet av 2021 färdigställdes det förberedande markarbetet för grunden och sedan dess har återstående arbete med VA, ytskikt samt återfyllning pågått. Förväntat färdigställande sker under 2023.

Intresserad? Kontakta oss