Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Nyheter

SKF:s huvudkontor först i Sverige att certifieras Platinum i LEED V4

SKF:s huvudkontor först i Sverige att certifieras Platinum i LEED V4

2020-12-15

När SKF beslutade att bygga om ett gammalt lager på industriområdet vid Säveån var målet att skapa en en dynamisk arbetsplats för medarbetarna i en energieffektiv och miljövänlig kontorsbyggnad. Nu står det klart att projektet är först i Sverige att certifieras Platinum enligt LEED V4.
— Vi har haft extra stort fokus på att säkerställa att vi följt de handlingsplaner som varit framtagna för arbetsmiljö och miljö under produktionstid, säger Henrik Nilsson, platschef på BRA bygg.

Det är ett mycket fint samarbete mellan BRA bygg och SKF som ligger till grund för den höga miljöcertifieringen. En gemensam och tydlig målbild samt ett stort engagemang från alla inblandade har gett det önskade resultatet.

Det som varit avgörande för att byggnaden har belönats med högsta certifieringsnivån är främst fyra faktorer: Låg energiförbrukning tack vare energieffektiva installationer, bra materialval som gett lägre utsläpp, energiproduktion på byggnaden i form av solceller samt placeringen av byggnaden i förhållande till kollektivtrafiken.

— Byggnaden är mer isolerad och lufttät än normalt och vi har haft ett extra stort fokus på kvalitén på arbetet med klimatskalet. Vi har också haft extra kontroller för att säkerställa att vi skulle nå de högt ställda kraven, termografering av stora ytor och vi har genomfört lufttäthetsprov på hela byggnaden, säger Henrik Nilsson, platschef på BRA Bygg.

Uppdaterad version av LEED
Under vintern 2013 lanserades en ny version av miljöcertifieringssystemet LEED, kallad LEED V4. Den nyare versionen skiljer sig från den föregående med två helt nya kapitel och nya krav inom materialområden. Även dessa uppfyller alltså SKF:s nya huvudkontorsbyggnad.

Thomas Modin, Manager Facility & Services på SKF fyller i att energimålen har diskuterats frekvent på både projekterings- och byggmöten.

— Det har skett särskilda åtgärder för att minska energiförbrukningen, till exempel andra belysningstyper, pumpar och fläkttyper. Byggnaden har också fler mediamätare än normalt för att vi ska kunna kontrollera förbrukningen, följa upp den i framtiden och optimera systemen. Hela klimatsystemet i byggnaden har anpassats för att kunna optimeras under drift med en individuellstyrning för varje sektion. Detta innebär att rummens behov återkopplar till huvudsystemet och därigenom vidare till ventilationsaggregat och kylmaskiner.

Under produktiontidens gång har specifika ronder genomförts med avseende på uppföljning av de framtagna handlingsplanerna.

— Vi har haft extra stort fokus på att säkerställa att vi följt de handlingsplaner som varit framtagna för arbetsmiljö och miljö under produktionstid. Projektet var komplext ur många perspektiv och krävde därför åtgärder som bland annat specifik dammhantering, både in- och utvändigt. Inomhus använde vi oss av olika system för att minska dammspridningen, exempelvis stoftskiljare och uppsamling via dammsugare men också en noggrann planering av material och arbetssätt. I och med att vi kunde integrera LEED i vårt digitala inspektionssystem gick vi regelbundet ”LEEDronder” för att säkerställa att vi följde de framtagna handlingsplanerna, säger Henrik Nilsson.

BRA hanterar energioptimeringen
För att säkerställa energiförbrukning kommer BRA Bygg ansvara för energioptimeringen under två år.

Thomas Modin och Magnus Riemer, VD på BRA Bygg, summerar genom att utrycka att man är mycket nöjda med att med gemensamma krafter lyckats nå LEED Platina med tanke på den komplexiteten som följer på ett ombyggnadsprojekt. Att då lyckas nå den högsta certifieringsnivån och samtidigt möta de satta tids- och kostnadsramarna är mycket tillfredsställande och något att känna stolthet över.

Intresserad? Kontakta oss