Fastigheter

Billström Riemer Andersson Förvaltning AB har genom sitt fastighetsexploaterings- och förvaltningsbolag byggt och förvärvat både mark och fastigheter i egen regi. Detta koncept är något som vi kommer att fortsätta att utveckla tillsammans med andra aktörer inom bygg- och förvaltningsbranschen.

Vår målsättning är att successivt öka vårt fastighetsinnehav och förvaltningen för att på detta sätt skapa en värdetillväxt och stabilitet i bolaget.

BRA-koncernens fastighetsutvecklingsdel har som målsättning att kunna erbjuda kunden attraktiva lägen och på ett bra sätt utveckla kundens förväntningar på nyetablering.

Intresserad? Kontakta oss