Eftermarknad – kundservice på BRA

På eftermarknad arbetar vi med ärenden under garanti- och ansvarstiden. Efter överlämnad entreprenad är det vi som är kontaktytan mot våra unika kunder och leverantörer. Vi kallar denna kundservice för Eftermarknad.

Arbetet bedrivs systematiskt och metodiskt men ändå personligt för att säkerställa att alla våra samarbetspartners blir korrekt hanterade. Vi är lyhörda för eventuella synpunkter och delar med oss av erfarenheter så att vi ständigt förbättrar samtliga delar i verksamheten.

Vi arbetar nära dig

Man kan när som helst kontakta oss via eftermarknad@brabygg.se eller genom att dagtid ringa till 031-89 44 00. Vid akuta felanmälningar på övrig tid och helger kontaktas jourföretag. Ärendet registreras i vårt system samt vidarebefordras till ansvarig person som sedan kontaktar berörd leverantör/entreprenör.

Intresserad? Kontakta oss