Billström Riemer Andersson Teknik AB utför dimensionering av byggnadskonstruktioner och upprättar digitala 3D- och 2D modeller samt konstruktionsritningar. Vi medverkar i förstudier, systemhandlingar och bygghandlingar i både nybyggnad, till- och ombyggnadsprojekt. Vi arbetar med både interna och externa kunder och beställare, så som byggherrar och andra byggbolag i Sverige.

Byggnadskonstruktion

Med BRA teknik långa erfarenhet i kombination med nyfikenhet på nya konstruktionslösningar tar vi fram kostnadseffektiv grundläggning och bärande stomme för såväl stora som små byggprojekt. Vi erbjuder våra tjänster för de flesta husbyggnadsprojekt med fokus på hög kvalitet och nytta för kunden.

Ett urval av projekttyper som BRA Teknik AB har erfarenhet av:

  • Affärslokaler
  • Flerbostadshus
  • Hotell
  • Höghus
  • Idrottshallar
  • Industrihallar
  • Kontorsbyggnader

Medarbetare

På Billström Riemer Andersson Teknik AB satsar vi på medarbetare med stort personligt engagemang, samarbetsvilja och kompetens.

För oss är det viktigt med en hälsosam arbetsplats med lika villkor. Billström Riemer Andersson Teknik AB är därför medlem i Svenska Teknik&Designföretagen (STD), en bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn.

I dagsläget har Billström Riemer Andersson Teknik AB 14 stycken anställda.


Är du intresserad av oss, hör gärna av dig till VD Peter Larsson på peter.larsson@bragroup.se.

 

Intresserad? Kontakta oss