Inom Billström Riemer Andersson - BRA Mark AB utförs all slags entreprenad inom mark och anläggning. Våra affärsområden är: Entreprenad, asfalt, finplanering, markarbeten, sten- och murarbeten, markservice inom infrastrukturen Storgöteborg. Vi har återkommande kunder och engångsbeställare, samtliga är lika viktiga för oss.

Vår målgrupp på BRA Mark  finns både inom den offentliga och privata sektorn. Enskilda privatpersoner tillhör inte vår främsta målgrupp, men förekommer, kontakta oss redan idag. Vårt geografiska arbetsområde är Västra Götalands län med fokus på Storgöteborg.

I dagsläget har Billström Riemer Andersson Mark AB 38 anställda. Billström Riemer Andersson Mark AB har en medarbetaridé där vi värdesätter personlighet och engagemang såväl som kompetens. Utan rätt personlighet och engagemang kan vi inte bibehålla den goda laganda som vi har idag. Är du redo för nya utmaningar och tror att du skulle passa hos BRA Group, bli en del av BRA Group!

Billström Riemer Andersson Mark har en årsomsättning på ca 145 miljoner kr.

Markentreprenad

Vi utför mark- och VA-entreprenader för flera entreprenadbolag, både stora som små. Vi arbetar med både totalentreprenader och generalentreprenader. Vi använder oss av modern teknik som säkerställer ett tydliga resultat. Vi arbetar dagligen tätt tillsammans med projektledare för bästa resultat.

Asfalt

Vi har stor erfarenhet av asfalt. Vi anlägger flera större asfaltsytor i Storgöteborg bland annat för Göteborgs Hamn där mycket tung trafik åker varje dag.

Finplanering

Vi utför allt inom finplanering såsom:

  • Sten- och murarbeten, såsom råkantsten, klassisk gatsten, blockmurar m.m.
  • Trappor
  • Plattläggning
  • Grus- och singelgångar
  • Planering för gräsmattor, både för grässådd och färdiggräs
  • Park- och trädgårdsplanering

Markservice och infrastruktur hos BRA Mark

Vi utför byggnation av alltifrån busskurer till p-automater och cykelställ.

Sten- och murarbeten

Sten- och murarbeten, såsom råkantsten, klassisk gatsten, blockmurar m.m.

Intresserad? Kontakta oss