Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business

Park- och Naturförvaltningen Göteborg

Logo of business

Park och Naturförvaltningen

  • Sektor: Mark

  • Status: Pågående

  • Kund: Göteborgs stad

Billström Riemer Andersson Mark AB har ett långt samarbete med Park- och Naturförvaltningen i Göteborg i att utföra mark- och anläggningsarbeten.

Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag när det gäller att förvalta och utveckla befintliga och nya stads-, park- och naturmiljöer, t ex parker, lekplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, skulpturer, naturområden, friluftsbad samt sjöar och vattendrag.

Billström Riemer Andersson AB Mark har ett långt samarbete med Park- och Naturförvaltningen i Göteborg. Vi utför mark- och anläggningsarbeten, såsom busshållplatser, parkeringsautomater, iordningsställande av diverse parkmiljöer, asfaltering och diverse finplanering.

Intresserad? Kontakta oss