Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Elgiganten, Jönköping
Elgiganten, Jönköping
Elgiganten, Jönköping
Logo

Elgiganten

  • Sektor: Bygg, Mark, Teknik

  • Projekttyp: Logistikanläggning

  • Status: Pågående

  • Byggstart: 2022

  • Färdigställande: 2024

  • Plats: Jönköping

  • Kund: Catena

BRA Bygg AB har ingått ett totalentreprenadavtal med Catena för att bygga Elgigantens nya logistikanläggning i Jönköping.

Projektet kommer att genomföras i samverkan och omfattar nybyggnation på totalt cirka 90 000 kvm. Investeringen för den nya anläggningen förväntas uppgå till cirka 800 miljoner kronor.

Projektet har höga hållbarhetskrav, med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionen, inte minst vad gäller materialval, den bärande konstruktionen byggs i limträ.

Byggnationen inleddes hösten 2022 med beräknad inflyttning för Elgiganten våren 2024. På sikt planerar Elgiganten att det ska arbeta 600 personer på den nya logistikanläggningen.

Intresserad? Kontakta oss