Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
BRA

Faktureringsinformation

Logo of business

Faktureringsinformation

Vi tar endast emot fakturor via EDI (E-faktura)/Svefaktura

1. Fakturan måste vara ställd till rätt bolag

Billström Riemer Andersson Bygg AB (org. nr: 556724-5948)
GLN: 7365567245947
Peppol ID: 0007:5567245948

Billström Riemer Andersson Bygg Stockholm AB (org. nr: 559430-6499)
eID: 7365594306499
Peppol ID: 0007:5594306499

Billström Riemer Andersson Mark AB (org. nr: 5567243-018)
GLN: 7365567243011
Peppol ID: 0007:5567243018

Billström Riemer Andersson Teknik AB (org. nr: 559133-1714)
GLN: 7365591331715
Peppol ID: 0007:5591331714

Billström Riemer Andersson Förvaltning AB (org. nr: 559374-8907)
GLN: 7365593748900
Peppol ID: 0007:5593748907

Lillhagen Byggnads AB (org. nr: 5568161045)
GLN: 7365568161048
Peppol ID: 0007:5568161045

NTs Mark AB (org. nr: 5568170178)
GLN: 7365568170170
Peppol ID: 0007:5568170178

VAN-operatör är Scancloud, bilagor måste var i PDF-format. Format är Svefaktura 1.0 och 2.0 samt Peppol Billing 3. Med SBDH för bilagehantering.

2. Fakturan måste vara märkt med

Ett 6-siffrigt projektnummer för aktuellt projekt samt för- och efternamn på beställare.
Projektnumret måste stå på raden ”er referens” på fakturan.
Inga mellanslag eller bindestreck i projektnumret, text kan skrivas med ett mellanslag efter projektnumret.

3. Moms

Fakturan kan endast innehålla en momsart – omvänd byggmoms eller moms.
Utfärda alltid en faktura per momsart.

4. Om felaktig faktura skall krediteras

Vi skickar tillbaka originalet så kreditera fakturan internt hos er.

Under en övergångstid tar vi emot PDF-fakturor till: faktura@bragroup.se

Bilagor måste vara i samma PDF som fakturan. Vi tar emot PDF-fakturor till och med 2024-03-31.

Kontakt

Postadress: Box 99 43122 Mölndal
Besöksadress Huvudkontor: Alfagatan 7 43149 Mölndal
Telefon huvudkontor: 031-89 44 00
E-post: info@bragroup.se

 

Intresserad? Kontakta oss