STYRELSELEDAMOT
Anders Billström
031-89 44 01
förnamn.efternamn@brabygg.se

STYRELSELEDAMOT
Magnus Riemer
031-89 44 02
förnamn.efternamn@brabygg.se

STYRELSELEDAMOT
Niklas Andersson
031-89 44 04
förnamn.efternamn@brabygg.se

STYRELSELEDAMOT
Jan Eliasson
031-75 77 274
förnamn.efternamn@bragroup.se

STYRELSELEDAMOT
Malte Niclasson
Regionchef Tillväxt Veikdekke

 

STYRELSELEDAMOT
Mats Nyström
VD Veidekke Sverige

 

STYRELSELEDAMOT
Jørgen Porsmyr
Koncerndirektör Veidekke

 

STYRELSELEDAMOT
Jimmy Bengtsson
Koncernchef Veidekke Sverige

 

Intresserad? Kontakta oss