VD
Jan Eliasson
031-75 77 274
förnamn.efternamn@bragroup.se

AVDELNINGSCHEF
Henrik Jonsson
031-75 77 277
förnamn.efternamn@bragroup.se

KONCERNCHEF BILLSTRÖM RIEMER ANDERSSON AB
Magnus Riemer
031-89 44 02
förnamn.efternamn@brabygg.se

EKONOMICHEF BILLSTRÖM RIEMER ANDERSSON KONCERNEN
Jeanette Aresund
031-89 44 08
förnamn.efternamn@brabygg.se

KMA-ANSVARIG BRA
Kjell Bye
031-7578710
förnamn.efternamn@brabygg.se

 

AVDELNINGSCHEF BRA MARK AB
Elvir Vladi
031-3098937
förnamn.efternamn@bragroup.se

 

vVD BRA GROUP
Anders Billström
031-89 44 01
förnamn.efternamn@brabygg.se

Intresserad? Kontakta oss