STYRELSELEDAMOT
Anders Billström
031-89 44 01
förnamn.efternamn@brabygg.se

STYRELSELEDAMOT
Magnus Riemer
031-89 44 02
förnamn.efternamn@brabygg.se

STYRELSELEDAMOT
Niklas Andersson
031-89 44 04
förnamn.efternamn@brabygg.se

STYRELSELEDAMOT
Malte Niclasson
Regionchef Tillväxt Veikdekke

STYRELSELEDAMOT
Björn Walhelm
031-3098930
förnamn.efternamn@bragroup.se

STYRELSELEDAMOT
Peter Larsson
031-3098919
förnamn.efternamn@bragroup.se

Intresserad? Kontakta oss