Fortlöpande arbete och utveckling av vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö pågår ständigt. Med hjälp av BMG Trada Certifiering blev BRA-koncernen under hösten 2014 ISO certifierade i enlighet med ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS18001.

BRA Arbetsmiljöpolicy 2021

BRA miljöpolicy 2021

BRA etikpolicy 2021

BRA kvalitetspolicy 2021

Intresserad? Kontakta oss