Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
Nodi utsedd till Göteborgs bästa byggnadsverk 2022
Nodi utsedd till Göteborgs bästa byggnadsverk 2022
Nodi utsedd till Göteborgs bästa byggnadsverk 2022
Nodi utsedd till Göteborgs bästa byggnadsverk 2022

Nodi utsedd till Göteborgs bästa byggnadsverk 2022

2022-12-13

Nodi i Nya Hovås är en unik kontorsbyggnad med nytänkande arkitektur i trä. Den fem våningar höga byggnaden stod färdig sommaren 2021 och har fått stor internationell uppmärksamhet. I november samma år utsågs Nodi i Dezeen Awards till årets bästa kontorsbyggnad.

Nu har byggnaden belönats även på hemmaplan, denna gång som Göteborgs bästa byggnadsverk 2022. Den vinnande byggnaden uppfyller fondens krav på en god gestaltad livsmiljö med särskild vikt på estetiska, miljömässiga och användarvänliga lösningar.

– Byggnaden är väldetaljerad, och samtidigt stramt vacker till sin karaktär. Samtida och historisk byggnation på samma gång. Här har byggherre, arkitekt och entreprenör visat på ett genuint intresse för en ny hållbar värld. Det är bara att applådera!, säger Carina Ridenius, ledamot i priskommittén för Per och Alma Olssons fond.

Nodi är Göteborgs första kontorshus i trä och är resultatet av ett nära samarbete mellan BRA Bygg AB, Next Step Group, Bygg-Göta och White Arkitekter.

– Från första stund har projektet karakteriserats av ett stort engagemang från alla inblandade parter. I nära samarbete har vi skapat en lokal signaturbyggnad som utmärker sig som ett hållbarhetsprojekt med internationella mått, och det är vi oerhört stolta över. Utmärkelsen för Per och Alma Olssons fond känns ärofylld och tas emot med stor tacksamhet, säger Magnus Andersson, VD på BRA Bygg AB.

Ambitionen med projektet är att visa på möjligheterna att skapa högkvalitativ träarkitektur som uppfyller framtidens krav på en modern byggnad.

– Genom tidig involvering och öppenhet har vi med vår metod för samskapande lyckats förena alla parter i en ambitiös och gemensam vision. Nodi är ett bevis på att arkitektur, hållbarhet och ekonomi kan gå hand i hand. Att vi nu får ta emot denna prestigefyllda utmärkelse känns ärofyllt och fantastiskt roligt för oss och för alla branschkollegor som passionerat jobbat med projektet, i synnerhet vårt fina samarbete med entreprenören BRA Bygg AB, säger Oskar Lindström, projektledare på Next Step Group.

Juryns motivering:

”Den dovt mörkbruna trävolymen är platsens lugn. Omgivningens cirkus av tegel, puts, plåt, och aluminium, ackompanjerad av 158:ans puls, är en kontrast till den mörka gestalten som ber om ’största möjliga tystnad’. De utkragande våningarna mot söder och väster är en trygg balansakt som bygger på ett rationellt pelar-balksystem av limträ. Byggnadens överhäng ger fasaden skugga samtidigt som resultatet, byggnadens hela form, hävdar områdets betydelse. Formen känns igen i samtida och historiska exempel där bärverket är en fundamental utgångspunkt. Väldetaljerade massiva träkonstruktioner, höga våningshöjder och tekniska system som konsekvent följer konstruktionens rytm ger invändigt en säreget rättfram arbetsmiljö. Med kontorshuset Nodi redovisar byggherre, arkitekt och entreprenör ett genuint och professionellt intresse för en ny hållbar värld. Applåder!”

Intresserad? Kontakta oss