Hem
Logo of business

Copyright © All rights reserved

Logo of business
FÖR INVESTERARE

Årsstämma i Billström Riemer Andersson Mark AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Billström Riemer Andersson Mark AB (publ)

2024-02-28

Aktieägarna i Billström Riemer Andersson Mark AB (publ), 556724-3018, har
kallats till årsstämma onsdag den 27 mars 2024 kl. 16.00 på World of Volvo,
Lyckholms Torg 1 i Göteborg.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den
19 mars 2024. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den
21 mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare
ombeds anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast fredagen den 22
mars 2024.

För mer information, se:

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Bolagsordning

Intresserad? Kontakta oss