Innegård som görs i samarbete mellan Mark och Bygg. Mark lägger sedum, kantsten, grus och stenytor och Bygg bygger trädäck. Platschef för markarbete är Tony Vidlund.

Intresserad? Kontakta oss