Skinnefjälls cirkulationsplats med omnejd.

Härryda kommun bygger om Skinnefjälls cirkulationsplats för att få en effektivare genomströmning av trafiken. I samma projekt kommer en ny gång-och cykelbana på sträckan mellan Skinnefjälls cirkulationsplats och den nya cirkulationsplatsen vid Stenbrottet att byggas. Platschef Tony Vidlund.

Intresserad? Kontakta oss