Billström Riemer Andersson Mark AB har ett större engagemang och åtagande kring utvecklingen av Nya Hovås i Göteborg.

Vi ansvarar för diverse mark- och anläggningsarbeten i området, däribland stensättning runt Primohuset och Spektrum galleria. Vi har även utfört markarbeten kring Kodakhuset (f.d. Origohuset), parkeringshuset, ICA och Lomarhuset.

Intresserad? Kontakta oss