Marksanering i Varbergs kommun

Det första projektet i Varberg har nu påbörjats. BRA Mark kommer under våren 2021 arbeta med att sanera marken kring Västerport åt Varbergs kommun.

Nyligen påbörjade BRA Mark sitt första projekt i Varberg. I området där Västerport snart ska byggas arbetar mark just nu med att sanera marken från gamla kolrester och petroleumprodukter. Det första momentet är att gräva bort markens ytskikt, som idag består av asfalt och betongplattor. Därefter kommer marken grävas upp och genomgå en undersökning för att se vilka massor som kan återanvändas eller inte. De massorna som inte återanvänds forslas bort till mottagningsstationer medan de de godkända massorna återanvänds för att fylla upp området.

Projektet påbörjades vid årsskiftet 2020-2021 och beräknas pågå till våren 2021.

Intresserad? Kontakta oss