Leröy Kungälv

Den första juni togs det första symboliska spadtaget för BRA:s nybyggnationsprojekt för Leröy Seafood AB. Vid färdigställandet 2022 kommer den totalt 6 500 kvadratmeter stora anläggningen fungera som en av regionens största distributionscenter för fisk- och sjömatsprodukter.

Nyligen blev det klart att BRA får i uppdrag att på en totalentreprenadbasis uppföra Leröys nya sjömatscenter i Kungälv. Nybyggnationsprojektet omfattar en totalarea på cirka 6 500 kvadratmeter och byggnaden uppförs i Arntorps industriområde i Kungälv, cirka 25 kilometer norr om Göteborg. Beställaren bakom projektet är Hagkroken finans AB.

Byggnadens fasad kommer präglas av sjömatsföretagets varumärkesfärger – blått och vitt. Invändigt skapas stora ytor för bland annat portionering och paketering av fisk och sjömat. Utvändigt ramas byggnaden in av stora parkeringsytor och grönområden.

BRA produktionsstartar projektet med markarbete under sommaren 2021 för att sedan fortlöpa med gjutning av bottenplattan och stommontage under hösten och vintern. I april 2022 förväntas anläggningen kunna tas i drift av Leröy.

– Det är ett viktigt projekt för både Kungälv, Leröy och oss på BRA eftersom vi tidigare inte har arbetat i kommunen. Projektet har en snäv tidsram men jag har fullt förtroende för att vi tillsammans kommer kunna skapa en fantastisk byggnad som passar Leröy och deras verksamhet, säger Anders Nolander, avdelningschef på BRA Bygg.

Med ett stort fokus på miljötänk ska projektet optimeras energieffektivt, med exempelvis solcellsinstallationer som bidrar till nedkylningen av lagerlokalerna under varma sommardagar. Byggnaden byggs dessutom enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad och betygsnivån silver. Detta sätter exempelvis krav på BRA Byggs hantering av byggnadsmaterial, energianvändning och ventilationssystem.

Intresserad? Kontakta oss