BRA Mark etablerar sig i Varberg

BRA Mark utökar verksamheten och etablerar bolaget i Varberg. Vi stärker nu verksamheten med en ny avdelning riktad mot Halland och Varberg och utökar det tidigare geografiska arbetsområdet från Västra Götaland ner till Halland.

Planen om att bredda verksamheten och etablera sig på annan ort påbörjades under 2020 för BRA Mark. Som ett första steg rekryterades under första kvartalet av året en ny avdelningschef och arbetsgrupp som under våren och hösten har arbetat heltid mot Halland och arbeten i kommunerna. Under hösten skrevs även kontrakt på ett centralt kontor i staden och BRA Mark finns nu etablerade i Varberg. 

Det första projektet i kommun har nyligen påbörjats och BRA Mark arbetar nu för fullt med att sanera marken kring Västerport för Varbergs kommun. Projektet påbörjades vid årsskiftet till 2021 och förväntas pågå fram till våren. 

Den huvudsakliga målgruppen i länet kommer fortsatt vara den offentliga och privata sektorn där de erbjuder tjänster inom all slags entreprenad inom mark och anläggning. För mer information, kontakta BRA Mark. 

 

 

 

Intresserad? Kontakta oss