Göteborg får nytt landmärke när BRA bygger Nya Kasernen

Nu påbörjar BRA Bygg ombyggnadsprojektet Nya Kasernen på Hvitfeldtsplatsen, mitt i centrala Göteborg i direkt anslutning till nya pendeltågsstationen Haga. Projektet omfattar totalt 45 000 kvadratmeter och kommer vid färdigställande innehålla bland annat fem större kontorsvåningar, restauranglägen och takterrasser för hyresgästerna.

En total ombyggnation invändigt och en förändrad fasadbild med fokus på ljusinsläpp – så ser planerna ut för Nya Kasernen. Med start under våren 2021 arbetar BRA Bygg på en totaltentreprenadbasis med det cirka 45 000 kvadratmeter stora ombyggnadsprojektet på Hvitfeldtsplatsen i centrala Göteborg.

In- och utvändigt kommer byggnaden genomgå stora förändringar med en rivning ända ned till befintlig stomme. Under återuppbyggnaden formas nya, luftiga lokaler, glastak över ljusgårdar samt takterrasser för kommande hyresgäster. På entréplan byggs även lokaler för framtida restauranger. I och med de stora ljusinsläppen kommer fasaden också få sig ett nytt utseende med en kombination av tegeldetaljer, glaspartier och burspråk.

Projektet genomförs i nära samverkan mellan BRA Bygg, Alecta Fastigheter och Protek projektledning. Arkitekten för ombyggnaden är Göteborgsbaserade Gajd Arkitekter, som tidigare har arbetat med ombyggnaden av Göteborgs rådhus och Röhsska museet.

– Det känns fantastiskt roligt att få arbeta med ett så pass stort projekt i centrala Göteborg. Byggnaden kommer verkligen utmärka sig i området och vi ser fram emot att få genomföra det här i nära samarbete med Alecta Fastigheter och Protek, säger Niklas Andersson, avdelningschef på BRA Bygg.

Nya Kasernen byggs om enligt certifieringssystemet BREEAM-SE och betygsnivån Excellent, vilket är den näst högsta nivån inom systemet. Detta sätter exempelvis krav på energianvändning, val av byggnadsmaterial samt BRA Byggs hantering av material under projektets produktionstid.

– Framtiden står runt hörnet för Göteborgsregionen som växer kraftigt och nu efterfrågar fler kreativa, nytänkande lokallösningar. Vi på Alecta Fastigheter är glada över att vi valt BRA Bygg som partner i denna spännande utvecklingsresa och ser fram emot att ytterligare förstärka vår närvaro i Göteborg, säger Alexander Sundberg, Chef Projekt, Alecta Fastigheter.

Projekteringen påbörjades i början av 2021 och kommer fortlöpa under våren. Ombyggnationen inleds med en cirka sex månader lång rivning till den befintliga stommen innan BRA Bygg påbörjar den faktiska återuppbyggnaden.

Intresserad? Kontakta oss