Wallenstam har beslutat att starta upp ombyggnationen av Kungsportsavenyn 29-35 samt Teatergatan 30-36 i Göteborg. Ombyggnationen mot Avenyn motsvarar nya butiksytor i två plan samt kontorslokaler i 6 plan. På Teatergatan sker nybyggnation av 66 hyreslägenheter. Totalt sett omfattar projektet 12.900 kvadratmeter, varav 2.100 är tillkommande yta. Butikerna beräknas vara klara till julhandeln 2014 och lägenheterna mot Teatergatan inflyttningsklara under våren 2015.

– Äntligen kan vi påbörja den utveckling av Avenyområdet som vi länge har arbetat för. Det är många spännande projekt på gång i området som sammantaget kommer att bidra till en positiv utveckling av såväl handel, besöksnäring, kulturliv och folkströmmar. Fler bostäder ger dessutom närvaro och liv i området dygnet runt, säger Thomas Dahl, vice vd för Wallenstam.

– Samarbetet med Wallenstam har pågått under ett par år och vi känner nu stor glädje för förtroendet att utföra entreprenaden på Avenyn. Det är ett spännande projekt som kommer resultera i attraktiva butikslokaler på Avenyn, samt nybyggda lägenheter med ett unikt läge i centrala Göteborg, säger Magnus Andersson, delägare BRA Bygg AB och ansvarig för projekt Avenyn.

För ytterligare information:
Magnus Andersson, Avdelningschef BRA Bygg AB och ansvarig för projekt Avenyn tel. 031-894400
Thomas Dahl, vice vd Wallenstam AB (publ) med ansvar för Region Göteborg tel. 031-20 00 00

Intresserad? Kontakta oss