Veidekke ny huvudägare i Billström Riemer Andersson AB

Veidekke har ingått avtal om att köpa 90,1% av aktierna i Billström Riemer Andersson AB (BRA). Som ny huvudägare utökas nu det kommersiella kunderbjudandet i Göteborgsregionen och konkurrenskraften stärks ytterligare.

 

Sedan starten 2007 har BRA haft en stark utveckling. Man omsätter idag ca 1,4 mdr och sysselsätter ca 200 medarbetare, varav hälften är yrkesarbetare. BRA arbetar främst med byggentreprenader, men har även kompetens inom även anläggningsverksamhet och fastighetsutveckling. Fokus ligger på kommersiella projekt i tidiga skeden med många stora återkommande kunder.

Genom att förvärva 90,1% av aktierna i BRA blir Veidekke ny huvudägare. BRA fortsätter att verka som självständigt företag och drar samtidigt nytta av de stordriftsfördelar och den ökade konkurrenskraft som tillförs när man blir del av en större koncern.

– Såväl BRAs kompetens och kundportfölj passar som hand i handske med Veidekkes nuvarande verksamhet och stärker samtidigt vår satsning i den växande Göteborgsregionen, säger Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige.

– Med Veidekke som ägare tillför vi kapacitet för fortsatt tillväxt och utveckling av vår affär. Veidekkes involverande arbetssätt och kompetens inom VDC, installation och logistik är exempel på områden som kommer att stärka vårt kunderbjudande, säger Magnus Riemer VD för BRA.

Tillträdet sker senast tio dagar efter Konkurrensverkets godkännande.
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpesumman.

 

För mer information:

Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige
Tfn: 070-537 91 10, jimmy.bengtsson@veidekke.se

Magnus Riemer, VD Billström Riemer Andersson AB
Tfn: 076-119 49 50, magnus.riemer@brabygg.se

Kristina Andreasson, kommunikationschef Veidekke Sverige
Tfn: 072-516 99 63, kristina.andreasson@veidekke.se

 


Pressmeddelandet som PDF hittar du här.

Intresserad? Kontakta oss