BRA Teknik gör uppdrag för Veidekke Entreprenad

Göteborgs Stad bygger nytt kulturhus i Bergsjön – Det vinnande bidraget ”Kulturkorgen” ritades av Sweco Architects och blir en ny mötespunkt på Rymdtorget – Bergsjön.

Byggnaden, som har ett markavtryck på ca 1800 m2, ska till exempel innehålla bibliotek, café, ”blackbox”, arrangemangssal, musikstudio och ateljéer. Höga krav ställs bland annat på akustik mellan de olika verksamheterna.

Karakteristiskt för byggnaden den innergård, eller atrium, som är placerad mitt i byggnaden och utförs med utomhusgradänger. Det är även efter denna som byggnaden fått sitt namn ”Kulturkorgen”.

BRA Teknik har fått i uppdrag av Veidekke Entreprenad AB att som huvudkonstruktör dimensionera och upprätta konstruktionshandlingar för projektet.

BRA Teknik har ett nära samarbete med beställare och övriga konsulter för att projektet skall uppnå de krav och förväntningar som ställs samtidigt som en kostnadseffektiv stomme erhålls.

Kulturhuset planeras stå klart till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

 

Bild: Sweco Architects

 


 

För mer information, kontakta:

Björn Walhelm, Uppdragsansvarig
BRA Teknik AB
031-89 44 00
bjorn.walhelm@bragroup.se

 

Intresserad? Kontakta oss