BRA Bygg har tecknat nytt avtal med Wallenstam AB för fortsatt nyproduktion på Kungsportsavenyn 21 med nytt kontorshotell. Projektet är en del i Wallenstams satsning ”Mid Avenue” och kommer stå färdigt under sommaren 2017.

Till projektet hör också nyproduktion av lägenheter på Teatergatan 34-36. Lägenheterna kommer stå färdigt under våren 2017.

Intresserad? Kontakta oss