Fastighetsexploatering & förvaltning

Kreativa idéer blir till färdiga projekt

TJÄNSTER Fastighetsexploatering och förvaltning

Billström Riemer Andersson Förvaltning AB har genom sitt fastighetsexploaterings- och förvaltningsbolag byggt och förvärvat både mark och fastigheter i egen regi. Detta koncept är något som vi kommer att fortsätta att utveckla tillsammans med andra aktörer inom bygg- och förvaltningsbranschen.

Vår målsättning är att successivt öka vårt fastighetsinnehav och förvaltningen för att på detta sätt skapa en värdetillväxt och stabilitet i bolaget.

BRA-koncernens fastighetsutvecklingsdel har som målsättning att kunna erbjuda kunden attraktiva lägen och på ett bra sätt utveckla kundens förväntningar på nyetablering.

BRA-koncernen består för närvarande av ca 175 anställda fördelat på ledningsgrupp, ekonomi/administration, träarbetare, betongarbetare, arbetsledare och platschefer och har en årsomsättning på ca 900 miljoner kr.

BRA_koncern1

Affärsidé

Genom att sätta kunden i fokus och erbjuda våra kunder kvalitativa lösningar inom byggsektorn, engagemang, kompetent personal, öppenhet och lyhördhet ska vi vara den starkaste aktören på den västsvenska byggmarknaden.

Vision

Vi ska expandera men samtidigt bibehålla dagens lönsamhet, det mindre företagets fördelar och fortfarande vara personligt för våra beställare.

Mål

Vi har väl uppfyllt önskade mål som sattes upp vid företagets nybildande. Det övergripande målet i dagsläget är att växa men att samtidigt behålla en god lönsamhet. I målet att växa ligger delmål att hitta fler personer som kan komplettera företaget och fortsätta utveckla vår affär och vår positiva laganda.

Våra mål anser vi vara uppnåbara då vi idag ser att vi har stora möjligheter till ökad orderingång och kontinuerligt anställer nya medarbetare samtidigt som vi ser att lönsamheten i projekten och företaget i stort är god. Företaget har sedan starten befunnit sig i en expansionsfas. Expansionen kommer fortsätta om än inte i samma takt.

 

STYRELSEORFÖRANDE

Anders Billström

 

 

 

 

STYRELSELEDAMOT

Magnus Riemer

 

 

 

 

STYRELSELEDAMOT

Magnus Andersson

 

 

 

 

STYRELSELEDAMOT

Niklas Andersson

 

 

 

 

STYRELSELEDAMOT

David Wallenstam

 

 

 

 

VD OCH KONCERNCHEF
Magnus Riemer
Tel: 031-89 44 02
E-mail: magnus.riemer@brabygg.se

vVD
Anders Billström
Tel: 031-89 44 01
E-mail: anders.billstrom@brabygg.se

AVDELNINGSCHEF
Niklas Andersson
Tel: 031-89 44 04
E-mail: niklas.andersson@brabygg.se

HR-CHEF
Karin Ek
Tel: Tel: 031-894410
E-mail: karin.ek@brabygg.se

AVDELNINGSCHEF
Magnus Andersson
Tel: Tel: 031-89 44 03
E-mail: magnus.andersson@brabygg.se

AFFÄRSUTVECKLING
David Wallenstam
Tel: Tel: 031-89 44 35
E-mail: david.wallenstam@brabygg.se

EKONOMICHEF
Jeanette Aresund
Tel: Tel: 031-89 44 08
E-mail: jeanette.aresund@brabygg.se

BKH_sponsor

STOLT HUVUDSPONSOR FÖR BK HÄCKEN

BRA AB har sedan 2010 varit stolt huvudpartner till BK Häcken. Ett samarbete som bland annat har krönts med ett allsvenskt silver. Våra värderingar stämmer väl in på föreningen BK Häcken och vårt samarbete är sedan länge utvecklande för bägge parter.

– Vi är oerhört glada att fortsätta samarbetet med BRA AB. Vi har ett utmärkt samspel och ser att vi tillsammans verkligen stärker varandras varumärken. BRA AB är ett företag vi är stolta över att ha på bröstet, säger BK Häckens marknadschef Marcus Jodin.

– BRA AB är stolta och glada över att vara huvudsponsor till BK Häcken och vara en del av klubbens sportsliga framgångar. Det är roligt att vara med och bygga vidare på 

klubbens positiva utveckling som i många avseenden liknar vår egen, säger Anders Billström.

Tjörnrunt_sponsor

STOLT OFFICIAL PARTNER TILL TJÖRN RUNT

BRA Bygg AB kliver in som OFFICIAL PARTNER till Tjörn Runt by COWI.

Tredje lördagen i augusti genomförs alltid Tjörn Runt. Segeltävlingen där olympiamästare och familjeseglare samsas på samma bana och tävlar under samma förutsättningar. Rundningsmärket är ön Tjörn på Västkusten.

Tjörn Runt arrangeras av SSS Arrangemang AB ett av Stenungsunds Segelsällskap helägt aktiebolag som under 2015 ingick i ett samarbete med eventbolaget Templar Events AB för att långsiktigt utveckla Tjörn Runt by COWI. I botten av samarbetet ligger en ny vision för Tjörn Runt 60år med målet att utveckla tävlingen både på vatten och på land fram till år 2023.

Att BRA Bygg kliver in just i detta skede är väldigt bra för tävlingens framtida utveckling samtidigt som BRA Bygg ser samma utvecklingsmöjligheter som vi gör med Tjörn Runt by COWI och att arrangemanget kan växa både på längden, bredden och på djupet, säger Mikael Holgersson på Templar Events AB.

Vi är övertygade om att BRA Bygg kan tillföra en hel del nytänkande i vårt arbete med att uppnå vår vision säger Lars Berglund, ordförande i SSS Arrangemang AB

I Seglingen jobbar man i lag med rätt man på rätt plats och med Templar Events som drivande ny medarrangör av tävlingen som har samma syn som oss, att man kan utveckla allt för att göra saker bättre. Alt detta inför 60 års jubileum om bara några år kommer bli en spännande resa, säger Magnus Anderson på BRA Bygg.

Extra kul är det att visa sig på havet där vi nu också exploaterar Knarrholmen i Göteborgs södra skärgård, Avslutar Magnus Andersson

www.tjornrunt.se

Sponsring_Ghana

VÅRT SOCIALA ENGAGEMANG

Ghana International School, Africa

BRA AB är med och sponsrar skolprojekt i Ghana, Afrika. I Ghana 28 km väst om Accra ligger Kasoa och Great Andoh International School. Idag är Great Andoh en väl fungerande verksamhet med barnhem och skola för ca 70 barn i åldrarna 1 till 14 år. Skolan som byggdes 2009 med hjälp av sponsorer och har blivit registrerad av Ghanas skolmyndighet. Vårt motto på Great Andoh är att barnen är föräldralösa men inte familjelösa.

Skolan vi har idag fyller de krav som skolinspektionen kräver för att driva en verksamhet på kort sikt. På lång sikt kommer det dock att krävas mer för att vi ska få fortsätta driva både barnhem och skola. Mycket behöver dessutom göras för att förbättra barnens miljö och trygghet. Därför har vi som mål att bygga en helt ny skola så snart som möjligt. Efter över två års förhandlingar har vi äntligen fått köpa mark. Den ligger i tryggare område ca 15 minuters bilresa från Kasoa.

BRA AB i Göteborg ansvarar för själva bygget. Ett ghanesiskt byggföretag kommer utföra jobbet men med styrning från BRA AB.

För deras engagemang och generositet är vi otroligt tacksamma och det känns både tryggt och smidigt att de leder projektet.

Barncancerfonden

Fortlöpande arbete och utveckling av vårt arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö pågår ständigt. Med hjälp av BMG Trada Certifiering blev BRA-koncernen under hösten 2014 ISO certifierade i enlighet med ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS18001.

ISO-CERT

Affärsområden

Projekt och Referenser

Knarrholmen, Göteborgs södra skärgård

BRA skapar ett högklassigt årstidsboende med ett unikt strandnära läge i en omgivning som gör det möjligt att njuta av klassiskt skärgårdsliv på västkusten. I första etappen planeras 55 hus med inflyttning sommaren 2016.

Läs mer

Jobba hos oss

Vi är alltid intresserade av att träffa kompetenta och drivna personer inom bygg-, markentreprenad eller fastighetsexploatering. Om du vill komma i kontakt med oss, maila oss på karin.ek@brabygg.se och berätta om dig själv. Bifoga gärna ditt cv.

Du är välkommen att höra av dig med frågor till Karin Ek. Din ansökan skickar du till: karin.ek@brabygg.se