BRA Bygg har i uppdrag att på totalentreprenadbasis uppföra en kommersiell byggnad på ca 30000 m2 för flexibla arbetsplatser.

Nybyggnadsprojektet beräknas vara färdigställt 2021. Projektet är projekterat för att klara stora spränglaster och projektet sker i nära samverkan med vår beställare Wallenstam. Huset uppförs som första huset i kommersiellt syfte på området Kallebäcks Terasser.

Det är i Kallebäcks Terrasser du ska vara om du vill få flyt i arbetsvardagen. Här har du det mesta runt hörnet och det är smidigt att ta sig både hit och hem med buss, cykel eller bil. Kallebäcks Terrasser ligger i direkt anslutning till E6:an och riksväg 40.

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks Terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel. Det nya området kommer att omfatta runt 1 800 lägenheter och ca 20 000 kvadratmeter lokalyta. De första lägenheterna ska stå färdiga till stadens 400-års jubileum 2021.
(Källa: https://www.wallenstam.se/sv/projekt/kallebacksterrasser/)

BRA Teknik

I första skedet är BRA Teknik med och projekterar den 250m långa kommersiella byggnaden närmast E6.

Projektet bedrivs i partneringform och BRA Tekniks beställare är byggherren Wallenstam AB i systemhandlingsskedet och entreprenören BRA Bygg AB i bygghandlingsskedet.

Vi ansvarar för grund- och takkonstruktioner samt stomkomplettering. Vi är även huvudkonstruktör för projektet där beräkning- och dimensioneringskontroller är viktigt. Uppdraget innefattar upprättande av både system- och bygghandlingar.

Utöver detta är BRA Teknik med och samordnar modeller för hela området vilket bland annat omfattar många olika 3d-modeller, drönarscanningar och kartunderlag.

Stomme
Prefabricerade betongytterväggar mot E6 p.g.a. skydd mot olyckslast, i övrigt pelar- balkstomme av betong och stål. Bjälklag av HD/F-plattor med pågjutning.
Grundläggs delvis direkt på berg/packad sprängsten och delvis med stödpålar av betong.

 

Intresserad? Kontakta oss