BRA Bygg har tecknat miljardavtal med Geely

BRA Bygg har tecknat avtal för ett av de största byggprojekten i sitt slag i Göteborgsregionen någonsin – byggnationen av Geely Innovation Center i Göteborg.

BRA Bygg kommer att uppföra en fastighet på 70 000 – 80 000 m2 när Geelykoncernen etablerar på Lindholmen Science Park. Under byggtiden kommer 300-400 personer arbeta heltid med projektet. Första delen av etableringen räknas vara färdig 2020 och pågå ytterligare något år längre.  Detta är också första gången fordonskoncernen Geely bygger en ny anläggning av det här slaget utanför Kina och kan ses som ytterligare ett steg i internationaliseringen av fordonsjätten som också äger Volvo Personvagnar. CEVT AB, Geelys helägda bolag som vuxit till 2000 personer på Lindholmen på bara 3 år, kommer vara en av de första och största enskilda brukarna av det nya innovationscentrumet.

Fastigheten kommer att inrymma arbetsplatser för minst 3500 personer som kommer att arbeta med innovationer inom automotive – som en del av det västsvenska fordonsklustret. Lokaliseringen är noggrant vald med tanke på Lindholmen Science Park höga koncentration av kompetens på området. Geely ser Lindholmen Science Park som ett av Europas starkaste forskningskluster och en miljö som passar Geelys framtidsstrategi med fokus på elektrifiering, aktiv säkerhet samt självkörande och uppkopplade fordon.

”Vi har kreativt samarbetat med Geely för att ta fram ett koncept för deras etablering av Geely Innovation Center i Göteborg”, säger Magnus Riemer, VD, Billström Riemer Andersson AB från Hangzhou i Kina.

”Geely är ett entrepenörsföretag i grunden och uppskattar den liknande filosofin som finns hos BRA Bygg”, säger Gang Wei, Vice VD för CEVT och Geelys projektansvarige i Göteborg. ”Lyhördhet för våra specifika behov och vårt behov av hög hastighet är bland det utmärkande för vårt val av byggentreprenör.”

 


 

För mer information, kontakta:

Magnus Riemer, VD
Billström Riemer Andersson AB
031-89 44 02
magnus.riemer@brabygg.se

 

Intresserad? Kontakta oss